Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Norsk katapult: Spisskompetanse, utstyr og fasiliteter

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk katapult gjør det enkelt for innovative bedrifter å teste, visualisere og simulere nye løsninger. Adm. dir. i Siva, Espen Susegg forteller mer om dette ved to anledninger på Industri Futurum.

Katapultsentrene skal tilby spisskompetanse, utstyr og fasiliteter, samtidig som de i en større sammenheng også skal bidra til et kollektivt industriløft for Norge. Norsk katapult er et samarbeid mellom næringslivet og det offentlige, og det er en suksessfaktor at industrien selv tar eierskap til ordningen. Sentrene retter seg spesielt mot små og mellomstore bedrifter som har behov for å teste ut nye løsninger i tidlig fase.

- Katapultsentrene er en viktig brikke i omstillingen av Norge. Vi trenger å øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. Dette krever samarbeid på tvers av bedrifter og sektorer. For å møte global konkurranse må norske bedrifter samarbeide i større grad enn i dag, og de store må hjelpe de små, sier adm. dir. i Siva, Espen Susegg.

Mer konkurransedyktige bedrifter

Norsk katapult gjør det enkelt for innovative bedrifter å teste, visualisere og simulere nye løsninger. Katapultsentrene bidrar til at ideer utvikles raskere og rimeligere, slik at bedriftene blir mer konkurransedyktige. De første sentrene offentliggjøres 20. oktober 2017.

Norsk katapult må også ses i sammenheng med utlysning for Omstillingsmotoren i Klyngeprogrammet. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har etablert et tett samarbeid på disse områdene og har nå en unik anledning til samkjøring av de offentlige virkemidlene for industriell utvikling og omstilling.

For helseindustrien spesielt kan et katapultsenter bety raskere og rimeligere utvikling av muliggjørende teknologier og materialer, som igjen kan føre til at nye produkter og medisiner kommer raskere ut i markedet.

> Les mer om Norsk katapult

Espen Susegg vil fortelle mer om dette på arrangementene Helseindustrikonferansen og Manufacturing Futurum under Norsk Industris store møteplass Industri Futurum 20.-21. november. Som nevnt er de første katapultene offentliggjort på dette tidspunktet, og det skal bli spennende å høre mer!