Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Lanserte Veikart for teknobedriftene

Under Industri Futurum ble Veikart for teknobedriftene lansert av styreleder i Teknobedriftene, Arnt Dahle.

Hovedtemaet i veikartet er digitalisering og mulighetene det gir for norske vareproduserende bedrifter. Skal vareproduksjon i Norge vokse og vinne økte markedandeler globalt, må industrien raskt øke bruken av digitalisering og ta i bruk de muliggjørende teknoloiger som digitaliseringen fører med seg.

I veikartet vises det frem mange eksempler fra bedrifter som alt har tatt steget inn i den digitale virkeligheten. Veikartet anbefaler sterkt at bedrifter setter digitalisering på dagsorden for å se på hvilke muligheter nye teknologier gir. Veikartet beskriver også vitkigtheten av å satse på kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon.

Veikartet beskriver hvordan teknologibedriftene har tatt i bruk digitalisering, ser på muligheter og utfordringer, og kommer med anbefalinger. Slik viser veikartet hvordan denne industrien kan utvikle seg og være konkurransedyktig på internasjonale markeder.

 

> Last ned veikartet