Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Kunnskap og inspirasjon på Industri Futurum

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fullt hus på Industri Futurum i 2017!

Fullt hus på Industri Futurum i 2017!

Med Industri Futurum ønsker vi å vise hvordan et fellesskap mellom utdanning, forskning og industri kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

Vi befinner oss nå i den fjerde industrielle revolusjon, en revolusjon drevet frem av digitalisering og økt datakraft. Dette griper inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet. Men undersøkelser viser at norsk næringsliv foreløpig bruker digitaliseringen først og fremst til effektiviseringstiltak og i mindre grad til å utvikle nye forretningsmuligheter.

Teknologi, digitalisering og bærekraft

Vi ønsker at Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte ny kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi legger vekt på eksempler med stort potensial for bærekraftige og klimavennlige løsninger.

Ny teknologi gir muligheter, samtidig er teknologien tilgjengelig for industri i mange land. Altså befinner mange av våre bedrifter seg i et globalt kappløp som treffer både produkt, produksjon og marked. Vi har derfor også et internasjonalt spor på årets Industri Futurum hvor vi ser på handel og internasjonale forhold.

Den norske industrien er unik med sin flate struktur og tillittsbaserte kultur. Dette styrker vår omstillingsevne og -vilje og er et godt grunnlag for kontinuerlig forbedring i alle ledd og i alle prosesser. Både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, forbedrings- og endringsprosesser er tema på Industri Futurum 2018.

Virkemiddelapparatet er viktig

Engasjement og vilje fra myndighetenes side er avgjørende for at vi skal lykkes med satsingen på digitalisering og teknologiutvikling fremover. På Industri Futurum har vi derfor invitert både forskningsmiljøer og myndighetene, både for å gi innspill, lytte og møte industrien.

På dag to av Industri Futurum 2018 går vi dypere ned i materien, og fordyper oss i temaer som blant annet virtuell virkelighet (VR/AR), Big Data, kunstig intelligens, den digitale tvilling, IT-sikkerhet, robotisering og mye mer.

Et fellesskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft. Vi håper du vil få masse ny kunnskap og bli inspirert på årets viktigste industrielle møteplass, Industri Futurum!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!