Velkommen til årets viktigste møteplass!

Av industri - for industri

Innhold

Hvordan kan norsk prosessindustri posisjonere seg for batteriproduksjon?

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Deltakere i workshop med fokus på produktutvikling og batteriproduksjon i ekspertgruppen for produkt og tjenesteutvikling i Prosess21. Foto: Eyde-klyngen

Gruppebilde

Kunnskap og mer spesialisering kan være en mulig strategi for å øke verdiskapingen og styrke konkurranseposisjonen for norsk prosessindustri.

Et lavutslippssamfunn trenger nye løsninger og produkter. Her har prosessindustrien mulighet til å ta et marked.

Som en del av det strategiske arbeidet, har styret for Prosess21 etablert en ekspertgruppe for produkt og tjenesteutvikling for å evaluere mulighetene for større grad av spesialisering og utvikling av avanserte, høyverdi-produkter og tjenester som en mulig strategi for å øke verdiskapingen og styrke konkurranseposisjonen for norsk prosessindustri.

Nylig ble det arrangert en workshop med fokus på produktutvikling og batteriproduksjon. Workshopen ble kjørt av produktutviklingsgruppen i Prosess21, regjeringens ekspertpanel for prosessindustrien, Eyde-klyngen, og Elkem ASA. Workshopen består av representanter fra både store og små bedrifter.

– Vi skal oppsummere resultatene fra kodeknekker-workshopen og det skal presenteres til arbeidsgruppen for produktutvikling på møtet 28. november. Vi i ekspertgruppen for produkt og tjenesteutvikling skal da lage en rapport som leveres til myndighetene, og vi skal presentere dette på Industri Futurum i januar 2020, informerer Jordan Bedford i Elkem.

På Industri Futurum vil teknologidirektør Hans Erik Vatne i Hydro presentere rapporten.

> Les mer hos Eyde-klyngen