Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Hva skiller mennesket fra roboten?

Aktuelt

Publisert

Vi vet at et godt arbeidsmiljø er god butikk. God helse gir energi, glede og livslyst og fører til aktiv deltagelse i arbeidslivet. Hva kan arbeidsgiversiden gjøre for at helsen kan bevares og bli bedre?

Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin i Norsk Industri, setter an tonen for temaet Arbeidsmiljø som konkurransefaktor på årets Industri Futurum.

-Vi ser ofte at arbeidshelse blir forvekslet med folkehelse, mens en viktig faktor for en leder er å ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, sier Erik Dahl-Hansen.

Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gitt uttrykk for at bevisstheten om arbeidsmiljøets betydning og hva et godt arbeidsmiljø er, er blitt svakere.

- Man glemmer at arbeidsmiljøet handler om organisatoriske forhold og setter sitt preg på virksomheten på godt eller vondt hele tiden. Det er, og må være er en del av helheten, hele tiden. Et godt arbeidsmiljø er ikke som en frakk man kan ikle seg etter behov, men en grunnleggende måte å organisere arbeidet på, sier Molander.

Han skal innlede til en samtale og refleksjon om "Hva skiller mennesket fra roboten?" med et spennende sammensatt panel: Professor Dag O Hessen, Universitetet i Oslo, Stein Knardahl, avdelingsdirektør Statens arbeidsmiljøinstitutt og Tone Eriksen, rådgivende overlege i Arbeidstilsynet.