Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Hemmeligheten bak kunstig intelligens

På Industri Futurum i november får vi besøk av dr. Morten Goodwin, som er førsteamanuensis og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research ved Universitetet i Agder.

- Jeg skal snakke om hvorfor kunstig intelligens kommer til å revolusjonere norsk industri, og hvorfor norsk industri har et kjempefortrinn versus resten av verden, fordi vi er digitale, sier Goodwin.

Goodwin ble introdusert for kunstig intelligens da han på 2000-tallet tok en mastergrad i Agder, og han har vært bitt av basillen siden. Han dro senere til Danmark for å spesialisere seg med en PhD innen kunstig intelligens, og er nå en aktiv forsker med mer enn 60 fagfellevurderte artikler bak seg. Han underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter, og innehar vervet som nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research.

Han satt tidligere i FNs ekspertutvalg for offentlig forvaltning, og er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus å de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens.

Morten Goodwin har oversikt over forskningsfronten og teknikker i produksjon, samt hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden.

Du møter han på sesjonen "Big data, kunstig intelligens og kognitiv maskinlæring" på Industri Furutum 20. november.