Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

FoUI: Sammen om innovasjonskraft!

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Hvordan kan samarbeid gi flere innovasjonsvinnere i industrien?

Mange industribedrifter har erfart at samarbeid på tvers av bransjer og fagmiljø gir tilgang til en innovasjonskraft og kompetanse som er vanskelig å realisere alene. Særlig når hurtig tilpasning til ny teknologi er et suksesskriterium.

Men hvilke muligheter finnes for samarbeid og støtte med offentlige virkemidler for forskning og innovasjon? I denne sesjonen gir Ottar Henriksen (NTNU) og Helene Fladmark (NCE Eyde) et kræsjkurs i FoUI virkemidler for industri.

Her får vi også høre hva Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova tenker om hvordan globale utviklingstrekk innvirker på vår industri. Det blir en uformell samtale om hvordan disse aktørene sammen skal bidra til at innovasjonskraften i industrien skyter fart.

- Brenner du inne med tanker om hvordan vi skal spille på lag, vil vi gjerne høre din stemme. Vi legger opp til at publikum kan delta i denne viktige samtalen med refleksjoner og ideer underveis, sier Katrine Vinnes i Norsk Industri.