Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Forberedt på krise - nyttig for næringslivet

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Fagsjef arbeidsmedisin i Norsk Industri, Erik Dahl-Hansen, er klar for høstens Arbeidshelse-konferanse.

Fagsjef arbeidsmedisin i Norsk Industri, Erik Dahl-Hansen, er klar for høstens Arbeidshelse-konferanse.

Kan næringslivet lære noe av krisehåndteringen den dramatiske dagen 22. juli i 2011? Det mener traumeoverlegen Pål Aksel Næss fra Oslo Universitetssykehus, som du møter den 20. november på Arbeidshelse 2017.

- Konferansen byr på mange aktuelle temaer som bygger opp under at arbeid er helsefremmende, sier Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin i Norsk Industri, og ansvarlig for Arbeidshelse-konferansen.

Vi står foran store endringer i arbeidslivet fremover, robotisering og digitalisering fører til at det er mange jobber som står i fare for å forsvinne. Færre arbeidsplasser er bra for arbeidsgiver, men hva skjer med arbeidstagerne i en slik omstillingstid?

"Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?" er et sentralt tema og utgangspunktet er perspektivmeldingen:

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger.

Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

Til å diskutere dette viktige temaet stiller blant andre Berit Svendsen, adm. dir., Telenor. Helge Aasen, CEO, Elkem, Jannicke Nilsson, COO, Statoil, Marit Hermansen, president, Legeforeningen og Sigrun Vågeng, direktør, NAV.

Utenforskap i arbeidslivet har lenge stått på den politiske agenda. Det sentrale spørsmålet er om arbeidsgiverne kan skape lønnsomhet med å bidra til å få mennesker inn i eller tilbake i arbeidslivet?

- Det er mange bedrifter som gjør en innsats på dette området, og vi skal presentere noen eksempler på det. Blant annet får vi høre historien til Bardhec Ademaj fra West Facility Management. Han kom som flyktning til landet og ble etterhvert gründer og arbeidsgiver for over 100 ansatte. Adm.direktør Berit Svendsen i Telenor skal presentere deres Open Mind - prosjekt og konserndirektør/COO Jannicke Nilsson i Statoil reflekterer over hvordan selskapet ser på mennesket i sin fremtidige organisasjon, forteller Dahl-Hansen.

Arbeidshelse 2017 arrangeres under den store møteplassen Industri Futurum, som finner sted på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen 20.-21. november.