Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

En offensiv industripolitikk

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Industrimeldingen var temaet da næringsminister Monica Mæland hold sin industritale på Industri Futurum. – Vi må være godt rustet for fremtiden, sa hun.

- Meldingen inneholder offensive virkemidler for nye jobber, ny kompetanse og en ny grønn hverdag i norsk industri, sa Mæland.

Hun ga ros til industrien for samarbeidet med meldingen.  –På veien hit har vi hatt grundige drøftelser og innspill-møter – og til og med studieturer- sammen med industrien. Vi har lyttet nøye. Tilbakemeldingene vi har fått har vært svært positive. Vi er enige om at norsk industri trenger denne meldingen – og vi er klare på at vi ikke skal snu opp ned på alt vi gjør i dag som er bra, men styrke oss på viktige områder der det trengs. Næringsministeren sa at Norge er i en litt spesiell situasjon i dag.

- Etter mange år med store oljeinntekter har fallet i oljeprisen tvunget oss til å omstille oss til en økonomi som er mindre avhengig av olje. Norge og mange andre land i verden har gjennom en sterk klimaavtale forpliktet oss til å jobbe mot lavutslippssamfunnet og grønnere løsninger. Dessuten går den teknologiske utviklingen i et rasende tempo – kanskje raskere enn vi klarer å ta innover oss – og er i ferd med å endre norsk industri slik vi kjenner den.
Disse trendene er utfordrende å håndtere, men gir også store muligheter for Norge, norsk industri og næringsliv, sa Monica Mæland. Hun så en positiv utvikling i norsk industri. Pilene peker oppover.

Næringsministeren vektla hvor viktig det er at industrien er forberedt, er endringsvillig og styrker sin posisjon. Det er viktig for velferdsutviklingen.

Hun sa også at det viktig å sikre en attraktiv utdannelse, og legge til rette for livslang læring. Hvor lang holdbarhet har et fagbrev i dag?

Norge skal være en ledende kunnskapsdrevet industrinasjon. Det vil vi oppnå med solide rammebetingelser. Satsningen på samferdsel, skattelette, kunnskap, forskning og utvikling står sentralt i virkemidlene for å nå dette målet.

Regjeringen følger opp industrimeldingen med flere tiltak neste år. Katapultordningen skal dobles neste år, og blir spennende testsentra for industrien. Næringsministeren ser for seg at katapultsentraene kan også bli et sted for opplæring og viktig en viktig møteplass også for små og mellomstore virksomheter.

Hun har også opprettet et topplederforum hvor ni industriledere er med, hvorav åtte av bedriftene er med i Norsk Industri. Videre inngår lederne av NTNU, Sintef, Fellesforbundet og Norsk Industri. Møtene skal benyttes blant annet til diskusjon om hvordan digitalisering treffer industrien og til oppdatering av statsråden på utviklingen.

- Det handler om å møte utviklingen med fremtidsrettet og moderne politikk, sa Monica Mæland.

> Første møte i Topplederforum for digitalisering i industrien

> Se bilder fra konferansen