Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Digitalisering gir nye vekstmuligheter for norsk industri

Aktuelt, Nyhet

Publisert

3D-printing

Suksessoppskriften vil handle om investeringer i både utstyr, kompetanse og nye strategier.

For å være konkurransedyktig fremover må norsk industri være fremoverlente, og ta i bruk digitale muliggjørende teknologier i produksjon så vel som i organisasjon og forretningsmodell.

Norsk eksportindustri er i verdensklasse, og norske produkter som skip og skipsutstyr, boreutstyr, subsea-anlegg, møbler og ferdigvarer, legemidler, bildeler, forsvarsmateriell osv. etterspørres verden over. Over tid har industriproduksjonen vokst langt sterkere enn industrisysselsettingen, for industriens jobb er å skape verdier effektivt under løpende omstilling.

Viktig å møtes

Den fjerde industrielle revolusjon med cyberfysiske systemer og nye forretningsmodeller former fremtidens norske industribedrifter. Digitaliseringen kan oppfattes som en trussel for norske arbeidsplasser, men den representerer langt flere muligheter for god konkurransekraft og trygging og utvikling av eksisterende arbeidsplasser.

Nettopp derfor er det viktig at industri, politikere, organisasjonsliv og kunnskapsaktører samles for å lære om og diskutere hvordan digitalisering kan styrke norsk industris konkurransekraft.

Et slikt møtested er Industri Futurum som arrangeres 19. og 20. november på Gardermoen i regi av Norsk Industri.

> Les mer her

Artikkelen er et sponset samarbeid med enerwe.no.