Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Det var en gang en tømmerstokk

Publisert

Kommunikasjonssjef i Borregaard Group, Tone Horvei Bredal. Foto: Borregaard

Kommunikasjonssjef i Borregaard Group, Tone Horvei Bredal. Foto: Borregaard.

På Industri Futurum får du høre eventyret om Borregaards sirkulære historie, og hvordan de utnytter det meste av tømmerstokken til produkter som kan erstatte oljebaserte produkter.

Det som er igjen av tømmerstokken benyttes i produksjon av bioenergi til produksjonsprosessen.

Tømmerstokken består av cellulose, lignin og sukker. I tillegg til å produsere spesialcellulose og mikrofibrillær cellulose, benytter Borregaard sukkeret og ligninet, som tradisjonelt sett betraktes som sidestrømmer fra celluloseproduksjon, i produksjon av ligninprodukter, bioetanol og vanillin. Reststrømmene som blir igjen, er råvare til produksjon av biogass som benyttes som energikilde i Borregaards produksjonsprosesser.

Flere sidestrømmer fra produksjonen selges også til annen industri som igjen benytter det som råvare i sin produksjon. Et eksempel er kvistmasse som fjernes fra tømmeret før det videreforedles og selges til produsenter av emballasjematerialer. I tillegg er restenergi fra Borregaards produksjon den viktigste energikilden for fjernvarmeanlegget i Sarpsborg sentrum og erstatter dermed oljefyring.

- Hele forretningskonseptet vårt går ut på å benytte hele tømmerstokken til bærekraftige produkter. På Industri Futurum skal jeg snakke om Borregaards utvikling fra å være en celluloseprodusent til å bli verdens mest avanserte bioraffineri, sier kommunikasjonssjef i Borregaard Group, Tone Horvei Bredal.