Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Norsk Industri: Workshop

Tema på denne workshopen er utvikling av industriens prioriterte saker 2018 og strategi 2018–2020.

Tid: 20. november kl. 13.00
Rom: Transit 3

Målgruppe

Styret, bransjestyreledere og fagutvalgsledere sammen med Norsk Industris ledergruppe.

Program

Vi vil starte med noen eksterne innledende kommentarer hvoretter vi tar en gjennomgang av våre viktigste politiske saker. Deretter blir det gruppearbeid.

Etter gruppearbeidet vil det bli en presentasjon i plenum av innspillene til både prioriterte saker 2018 og strategien for en ny 3 årsperiode.

Lurer du på noe? Ta kontakt!