Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Sikkerhetssystemkonferansen

Ifea ønsker velkommen til Sikkerhetssystemkonferansen 2017 – en årlig arena for alle som har en befatning med instrumenterte sikkerhetssystemer i olje- og gassvirksomheter.

Tid: 20.-21. november
Rom mandag: Terminal 3
Rom tirsdag:  Transit 2

Målet for sikkerhetssystemkonferansen er å samle sentrale aktører og dele nyheter og erfaringer innenfor instrumenterte sikkerhetssystemer, og dekker teknologiutvikling, utbyggingsprosjekter, drift/vedlikehold og myndighetskrav. Vi har med oss sentrale premissgivere i bransjen som Petroleumstilsynet, Statoil, AkerBP, Conoco-Phillips og Wintershall. Tilstede er også engineering, leverandører og tredjepartsaktører.

Konferansen er en viktig arena for å diskutere og dele erfaringer fra prosjekter og drift. Nytt av året er at vi er en del av et større arrangementet Industri Futurum, det norske initiativet basert på Industri 4.0, Fremtiden produsert i Norge.

Bransjen fokuserer mer enn noen gang på å utvikle kostnadseffektive løsninger som gjør nye prosjekter lønnsomme. Vår rolle er å se nye muligheter innenfor digitalisering, overvåkning, og arbeidsprosesser, uten å gå på bekostning av sikkerheten. Dette stiller enda større krav til samarbeid mellom aktørene som samles på konferansen.

Sentrale tema som belyses i konferansen er:

 • Myndighetskrav
 • Løsninger på nye innretninger
 • Når gammelt møter nytt – oppgraderinger
 • Trender innenfor sikkerhetssystemer
 • Implementering av sikkerhetssystemer i design og drift

Mandag 20. november

08.00: Registrering og kaffe i foajeen i The Qube

09.00: Felles åpning av Industri Futurum (Rom: Q1)
Oppstart av Sikkerhetssystemkonferansen i Terminal 3 kl. 10.50.

10.30: PAUSE OG MESSEVANDRING

Seksjon 1: Myndighetskrav

Møteleder: Mary Ann Lundteigen, NTNU

11.00: Risikonivå på norsk sokkel
v/ Torleif Husebø, Petroleumstilsynet

11.40: Kort om oppdatering av Norsk Olje og Gass GL 070
v/Tor Onshus, NTNU

12.00: LUNSJ

13.00: Innlegg v/ statsminister Erna Solberg  (Rom: Q1) 
Oppstart av Sikkerhetssystemkonferansen i Terminal 3 kl. 13.30.

 

Seksjon 2: Løsninger på nye og gamle innretninger

Møteleder: Kjetil Refvik, Aker BP ASA

 • Hvordan tenkt løst?
 • Hvordan ble det?
 • Potensiale for bedre sikkerhet og bedre løsninger vha digitalisering?
13.35: Johan Sverdrup feltsenterutvikling
 • Løsninger for instrumenterte sikkerhetssystemer
 • Engineering
  v/Jan Even Hjelmtvedt, Statoil

14.10: Old SIS meets new safety requirements
v/ Espen Alegria Ulimoen og Cato Bratt, ABB AS

14.45: PAUSE OG MESSEVANDRING

Seksjon 3: Sikkerhet

15.00: Vi følger programmet for Industri Futurum - hovedspor ut dagen (Rom: Q1)

17.00: Industrien, globaliseringen, Trump og Rocket Man! (rom Q3)
Industrielt vorspiel v/ Hans-Wilhelm Steinfeld

18.30: Aperitif og middag (felles for Industri Futurum)

 

Tirsdag 21. november

08.00: Industritalen v/ næringsminister Monica Mæland (Rom: Q1)
Oppstart av Sikkerhetssystemkonferansen i Transit 2 kl. 09.00.

08.30: PAUSE OG MESSEVANDRING

Seksjon 4: Trender innenfor sikkerhetssystemer

Møteleder: Morten Bjørkelund, Håland Instrumentering AS

 • Future = Framtidens teknologi, framtidens organisasjon, framtidens
 • Bruk av simulatorer
 • Roller og ansvar (?)
 • Forenkling og forbedring av dokumentasjon
 • Digitalisering – hva er potensialet utover å være et «buzz word»

09.00: Utskiftning av brannsentraler 
v/Øyvind Varne, Wintershall

09.40: Fremtidens bruk av simulatorer for testing av sikkerhetssystemer
Nye måter å bruke simulatorer på. Hvordan dette er relevant for design og drift av sikkerhetssystemer
v/ Christian Ellingsen, Kongsberg Digital

10.20: All electric løsninger for ventiler

 • Hydraulisk vs elektrisk. Når velge hva?
 • Tanker, filosofier og tilnærming til feilsikre løsninger inkludert sikkerhetsventiler
 • Erfaringer fra drift
  v/ Stig Pettersen, Lundin

11.00: PAUSE OG UTSJEKK

11.20: Bruk av tilstandsbasert vedlikehold for sikkerhetsventiler
v/ Simon Jeeves, Solberg-Andersen

12.00: LUNSJ

Seksjon 5: Implementering av sikkerhetssystemer i design og drift

Møteleder: Håkon S. Mathisen, Kongsberg Maritime AS

13.00: Etablering av SIL-krav; korrekte krav til en akseptabel kostnad
v/Ragnar Aarø, Safetec

13.30: Bruk av rapporterte feil til å forbedre kvaliteten på pålitelighetsdata
v/ Solfrid Håbrekke, SINTEF 

14.00: Diskusjon og oppsummering
v/ komiteen og Tor Onshus

14.30: Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.