Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Maskinering og additiv produksjon

Forum for maskinering og additiv tilvirkning skal fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding og teknikker for bygging av objekter i fast materiale med utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller.

Tid: 21. november
Rom: Fligth 3

Høstens utgave av Forum for maskinering og additiv tilvirkning er lagt til Norsk Industris store møteplass Industri Futurum.

Vi legger vekt på status og potensiale for additiv tilvirkning og hvordan denne teknologien gjør at vi må tenke nytt og annerledes i hele verdikjeden. Design, funksjon og materialteknologi er sentralt. Tema og status på maskineringsfeltet hører også med. Stikkord her er eksempelvis sensorer for prosessovervåking og måleteknikk med geometriske toleranser og koordinatmåleteknikk.

Programmet er satt sammen med høyst kompetente foredragsholdere fra både industri og kunnskapsmiljøer.

Vi starter i år med en bred presentasjon av additives-teknologi – fra design til produkt, og med ulike materialløsninger. I tillegg tilbyr vi som vanlig oppdatering på maskineringsfeltet - med aktuelle foredragsholdere fra industri og kunnskapsmiljøer.

Foreløpig program

(Med forbehold om endringer.)

08.00: Industritalen v/ næringsminister Monica Mæland
(Felles for Industri Futurum. Rom: Q1).

08.30: PAUSE. Oppstart i Transit 1 kl. 09.00.

09.00: Nytt nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon ved NTNU Gjøvik
v/ Torbjørn Skogsrød, Instituttleder, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU

09.30: Hvordan Norsk Titanium ble verdens første produsent av additive strukturelle titandeler til flyindustrien (les mer her)
v/ Kathrine K. Ryengen, VP Sales Operations & Business Development, Norsk Titanium AS

10.00: Simuleringsbasert design for full utnyttelse av additiv tilvirkning (les mer her)
v/ Jørgen Eliassen, Suspension Engineer, Revolve NTNU

10.30: PAUSE

11.00: Første Laser Metal Deposition maskin for additive tilvirkning i Norge
v/ Svein Hjelmtveit, overingeniør, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU

11.20:  Materialegenskaper ved additiv tilvirking i metall
v/ Klas Boivie, seniorforsker, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

12.00: LUNSJ

13.00: Sensorer i dreieverktøy for presisjonsmaskinering og prosessovervåking
v/ Mathias Tjomsland, utviklingsingeniør, Sandvik Teeness

13.30: Geometriske toleranser, koordinatmåleteknikk og måleusikkerhet
v/ Knut Sørby, professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU

13.50: Additivt – hvor står vi? - En internasjonal benchmark
v/ John Petter Christensen, redaktør, Maskinregisteret

14.30: SLUTT

Lag din egen konferanse

Er du først påmeldt til Maskinering og additiv tilvirkning, kan du også få med deg foredrag fra de andre arrangementene på Industri Futurum, f.eks. Lettmetallkonferansen eller Manufacturing Futurum. Du kan også melde deg på til dag 1 og få med deg enda flere arrangement. (Merk: NFA Robotics er lukket arrangement med egen påmelding).

> Se alle arrangement