Velkommen til årets viktigste industrielle møteplass!

Innhold

Lettmetallkonferansen

Lettmetallkonferansen gir en unik innsikt i lettmetallers rolle i store deler av norsk industri.

Tid: Tirsdag 21. november kl. 08.00-14.30
Rom:
Terminal 1

På seminaret får du høre innlegg fra den globale teknologifronten, med oppdateringer på initiativ i nettverk og nasjonale senter og spennende nye anvendelsesområder for lettmetaller.

Program

08.00: Industritalen v/ næringsminister Monica Mæland. Rom: Q1.

08.30: PAUSE. Oppstart i Terminal 1 kl. 09.00.

09.00: Status - hva skjer i nettverket?
v/Mette Foss Dalseg, daglig leder TotAl-gruppen

09.30: Status, infrastruktur og prosjekter
v/Geir Ringen, senterleder ved NAPIC

10.00: Anvendelse av aluminium, kompetanse og erfaringsoverføring fra offshore til oppdrettsnæring
v/ adm. dir. Gert Chr. Strindberg, Fabtech AS

10.30: PAUSE

11.00: Broer og brodekker i aluminium
v/ Iven Erga og Ole Steen Karlsen, Institutt for materialteknologi NTNU

11.30: Aluminiummaster i strømforsyning
v/Edvard Dysthe, daglig leder i Lena Metall AS

12.00: LUNSJ

13.00: Resirkulering - strategi, teknologi og marked
v/Roar Ørsund, Technical Director Business Unit Recycling Norsk Hydro

13.30: Globalisering og muligheter for aluminiumkomponenter fra Norge, eksempel fra bildelindustrien
v/Leif Bronken, Neuman Aluminium Raufoss

14.00: SLUTT

Lag din egen konferanse

Er du først påmeldt til Lettmetallkonferansen, kan du også få med deg foredrag fra de andre arrangementene på Industri Futurum, f.eks. Manufacturing Futurum eller Maskinering og additiv produksjon. Du kan også melde deg på til dag 1 og få med deg enda flere arrangement. (Merk: NFA Robotics er lukket arrangement med egen påmelding).

> Se alle arrangement

Om NAPIC

NAPIC (NTNU Aluminium Product Innovation Centre) er et nystartet og tverrfaglig senter ved NTNU. Senteret har som hensikt å skape ny kunnskap om hvordan man kan øke anvendelsen av aluminium i ulike produkter og applikasjoner. Senteret består av seks institutter fra tre ulike fakulteter ved NTNU, som spenner fra material og engineering til design og arkitekt. I tillegg bidrar flere bedrifter, med Hydro i spissen, med kompetanse og finansiering.

I løpet av 2017 har vi som mål å ha ti PhD/postdok stillinger på plass, ca. 25 masterstudenter i gang og 3-5 industriprosjekter. NAPIC er fysisk lokalisert ved institutt for Maskinteknikk og Produksjon, men opererer distribuert.