Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Andre arrangement

I tillegg til hovedprogrammet på Industri Futurum finner du også følgende arrangement:

Møter/workshops

Mandag:
Møte
Tid
Rom
APU 13.00-17.00 Transit 2/3
Havbruksleverandørene - Medlemsmøte   Flight 11
HMS-utvalget 15.00-18.00
Flight 4
Kompetanseutvalget 16.00-18.00 Flight 12
Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) - Styremøte    
NRV - Styremøte    Flight 4
Olje & Gass - Styremøte    
Påbyggergruppen - Styremøte  16.00-18.00 Flight 3

 

Tirsdag:
Møte
Tid
Rom
Designindustrien - Styremøte  09.00-14.30 Flight 4
Informasjonsutvalget 11.00-12.00 Flight 3
Samling for lærere innen automatiseringsfaget 09.15-15.00