Velkommen til årets viktigste møteplass!

Av industri - for industri

Innhold

Industri-Norge møtes til påfyll i januar

I to spennende dager i slutten av januar 2020 samles beslutningstakere og industribedrifter på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Dette blir industriens viktigste møteplass for faglig påfyll og dialog i 2020, og åpnes av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han skal holde årets industritale, og direktør Knut E. Sunde skal presentere hovedfunn i Norsk Industris konjunkturrapport for 2020.

Aktuelt:

 1. Nyhet

  Industri-Norge møtes til påfyll i januar

  I to spennende dager i slutten av januar 2020 samles beslutningstakere og industribedrifter på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Dette blir industriens viktigste møteplass for faglig påfyll og dialog i 2020, og åpnes av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Hvordan kan norsk prosessindustri posisjonere seg for batteriproduksjon?

  Kunnskap og mer spesialisering kan være en mulig strategi for å øke verdiskapingen og styrke konkurranseposisjonen for norsk prosessindustri.

 3. Aktuelt, Nyhet

  Nå er programmet for Industri Futurum lansert!

  22.-23. januar 2020 går årets viktigste møteplass av stabelen. Nå er programmet lansert!

Arrangementet begynner om

 • 63dager
 • 3timer
 • 13minutter

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.