Innhold

Program Industri 2018 - 26. september
Ordstyrer: Siri Lill Mannes
Fullstendig program under
 • 11:00 - 12:10
  Åpning
  • Industriell og bærekraftig vekst i nord
   Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Nordlands fylkeskommune
  • Regjeringens innlegg til konferansen
   Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
   Egil Matsen, visesentralbanksjef Norges Bank
 • 12:10 - 13:15
  Lunsj med Speakers`Corner

  Etableringen av Artic Cluster Team
  v/ Trond Sæterstad, styreleder ACT

 • 13:15 - 14:15
  Norske industrivisjoner og finansiering av disse
  • Næringslivets perspektivmelding: Utfordrende fremtidsbilde for anderledeslandet
   Øystein Dørum, sjefsøkonom, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

  • Teknologiutvikling er ikke nok
   Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør Enova
 • 14:15 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 16:00
  Bærekraft bidrar til nye forretningsmodeller
  • Planlegger fossilfri stålproduksjon
   Mårten Görnerup, CEO, HYBRIT Development AB
  • Sustanability Roadmap
   Carles Rovira, adm. dir., Celsa Nordic
  • Three years of Industrial CCS in Shell: the Quest project.
   Owain Tucker, Global Deployment Leader for CCS & CCUS in Shell
  • How to make a difference in a 100-years old market?
   Nuria Espallargas, NTNU-professor og Seram Coatings-gründer
 • 16:00 - 16:15
  Pause
 • 16:15 - 17:00
  Et samfunn i endring med flere krav til nye produkter
  • Hvordan bli en foretrukket leverandør til norsk og internasjonal prosessindustri?
   Dag Sverre Sæsbøe, Adm. direktør Storvik AS / Head of Sales and Marketing Storvik Group, Storvik AS
  • Kompetanse, teknologi og markedskunnskap - til å skaffe seg konkurransefortrinn
   Jon-Ola Ystgård, adm. dir. Chassix i Farsund
  • Vi skaper fremtidens løsninger
   Torbjørn Halland, adm.dir., Wacker Chemicals Norway AS
 • 17:00 - 17:15
  Dekkes behovet - og er vi ambisiøse nok med nye garantiordninger

  Wenche Nistad, administrerende direktør Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK

 • 19:00 - 19:30
  Aperitiff
 • 19:00 - 21:00
  Festmiddag

  Underholdning fra Christel Alsos

Program Industri 2018 - 27. sept.
Ordstyrer: Siri Lill Mannes
Fullstendig program under
 • 09:00 - 09:45
  Prosess21
  • Mot lavutslepp for industrien -en rapport fra McKinsey
   Marit Sandbakk, seniorrådgiver, Enova
  • Hva er status for arbeidet med Prosess 21?
   Håvard Moe, Elkem, leder av Process21
  • CO2-hub Nordland
   Jørild Svalestuen, seniorrådgiver, Gassnova
 • 09:45 - 10:20
  Quest Means Business in Bodø

  Richard Quest er programleder for Quest Means Business. I tillegg til dette finansprogrammet, som sendes fem dager i uken, er Quest programleder for det månedlige programmet CNN Business Traveller og CNN Marketplace Europe.. Quest kommer i sitt innlegg inn på hvordan han ser for seg Trump sin handelspolitikk vil kunne påvirke industrien både i USA og ikke minst EU og Norge.

 • 10:20 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:00
  Finansminister Siv Jensen sin tale til Industri 2018
 • 11:00 - 11:25
  Richard Quest intervjuer finansminister Siv Jensen
 • 11:25 - 12:30
  Blockchain-teknologien som kan revolusjonere verden
  • BitFury: Norway as a datacenter location
   Michael Kozlov, Chief Energy Officer, BitFury
  • Mo Industripark som tilrettelegger for ny industri
   Arve Ulriksen, administrerende direktør, Mo Industripark AS
  • Momek; Fra olje til Blockchain – nye muligheter for leverandørindustrien. 

   Mats Hansen, prosjektleder, Momek Services
  • Kraft til utvikling. 

   Eivind Mikalsen, Konsernsjef, Helgeland Kraft
 • 12:30 - 13:00
  Rammebetingelser for Industrien
  • Felles mål og felles innsats
   Ole Børge Yttredal, direktør Norsk Industri og Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder LO
  • Politikerne på tur med industrien!
   I forkant av konferansen har en rekke av de politiske rådgivere og stortingsrepresentanter besøkt ulike industribedrifter i nord. Her oppsummerer de hva de har får ut av denne turen.
 • 13:10 - 14:00
  Lunsj på vei ut

Du møter blant annet disse på Industri 2018