Næringsministeren klar for Industri 2018

Aktuelt

Publisert

- En av mine aller viktigste oppgaver er å vinne hjerter for viktigheten av forskning, utvikling og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe som kommer til Industri 2018.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann.

Næringsministeren er på plass den 26. september for å fortelle hvordan regjeringen ser på en bransje som nettopp er preget av forskning, utvikling og innovasjon på de aller fleste områder.

- Vi har mange flotte representanter fra medlemsbedrifter til alle arrangørene. De skal fra hvert sitt ståsted  snakke om industriens framtidsutsikter, forteller prosjektleder Jo Eirik Frøise i Norsk Industri. Temaer på konferansen er blant annet CO2 fangst, Prosess 21, og hva som blir gjort for at vi skal møte fremtiden på en god måte. - Vi vil også komme inn på hvordan toll  og handelsavtaler påvirker den kraftintensive bransjen, og selvsagt  hvordan vi kan sikre oss at de gode hodene velger industrien i fremtiden, sier Frøise.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer selv fra industrifylket Telemark og har ved flere anledninger uttrykt at industrien står hans hjerte nær. - Vi er glad for at han gjester konferansen og gleder oss til å høre han, avslutter Jo Eirik Frøise.

Velkommen til Industri 2018 i Bodø

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!