Innhold

Karbonfangst og -lagring kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Aktuelt

Publisert

Satsing på CO2-håndtering vil kunne gi industrielle mulighetene frem mot 2030 og 2050 viser studier, blant annet gjennom etablering av fullskalaprosjekt for CCS i Norge. Lagring av CO2 er tema når Shell UK kommer til Industri 2018 for å fortelle om deres arbeid.

SINTEF har kommet frem til at en satsing på CCS kan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og med ringvirkninger kan det bli opptil 70 000 nye jobber. I tillegg vil konkurransekraften for opptil to hundre tusen eksisterende norske arbeidsplasser styrkes i et lavutslippssamfunn

Rapporten ser på muligheter for den norske prosessindustrien, og på Norge som vertsnasjon for industri, på hydrogenproduksjon fra naturgass med Nordsjøen som CO2-lager, og på potensialet for skipstransport og teknologiutvikling

Norge må gå foran

- Nå har vi muligheten til virkelig å gjøre en forskjell. Dette er kroneksempelet på hva det kan bety å tenke globalt og handle lokalt. Vi har industriprosjektene, vi har lagermulighetene, vi har kompetansen og en industri som kan levere det vi trenger. Ikke minst kan dette bidra til å forlenge levetiden på olje- og gassressursene våre der naturgassen omdannes til hydrogen. Tallene i rapporten taler sitt tydelige språk, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

SINTEF har utredet disse spørsmålene i samarbeid med NTNU og på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi. Organisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil oppfordre politikerne til å gjennomføre forprosjektering av fullskala-prosjektet, slik at vi får et grundig og godt beslutningsgrunnlag for en investeringsbeslutning i 2019 eller 2020.

Velkommen til Industri 2018 i Bodø
Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Karbonfangst og -lagring kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

Bekymret for CCS-utsettelse

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett vedtatt å utsette investeringsbeslutningen for fullskala CCS-kjede til 2020/2021. Norsk Industri er bekymret for konsekvensene av dette.