Innhold

Innspill til Prosess21

Aktuelt

Publisert

Gisle Løhre Johansen, direktør for FoU i Borregaard, sitter i styringsgruppen for Prosess21. Her sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Borregaard. Foto: NFD.

Prosess21 er et viktig initiativ for prosessindustrien. Leder av styringsgruppen Håvard Moe, konserndirektør for teknologi i Elkem kommer til Industri 2018, for å fortelle om arbeidet og bakgrunnen for Prosess 21.

Prosess21 er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst.

Sammen med sine underleverandører har prosessindustrien lenge vært innovativ ved å finne måter å produsere mer effektivt, samtidig som det har lavere CO2-avtrykk.

Flere av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styringsgruppen, som består av:

  • Håvard Moe, konserndirektør for teknologi i Elkem (Leder)
  • Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro
  • Gisle Løhre Johansen, direktør for FoU i Borregaard
  • Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen
  • Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Center
  • Liv-Margrethe Bjerge, Sustainability Manager i HeidelbergCement (Norcem) og prosjektleder for CO2-fangst.
  • Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri
  • Are Tomasgard, sekretær i LO-ledelsen
  • Nina Dahl, forskningssjef i SINTEF Industri
  • Gabriella Tranell, Professor ved Institutt for Materialteknologi, NTNU

- Prosess21 blir et viktig formalisert bindeledd mellom industrien og forvaltningen, noe som er helt avgjørende for at vi kan forbedre og opprettholde gode hensiktsmessig rammebetingelser for industrien.

Som det står i mandatet vil etableringen av Prosess21 sikre nødvendig kontinuitet slik at vi kan bygge videre på den positive samhandlingen som oppsto i forbindelse med utarbeidelsen av Veikartet for prosessindustrien. - Jeg ser frem til å bidra inn i denne prosessen, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Velkommen til Industri 2018 i Bodø