Forskning som virkemiddel for næringsutvikling

Aktuelt

Publisert

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv. Foto: SINTEF/Geir Mogen.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF er klar for Industri 2019 i oktober. Forsking er en viktig del av prosessindustrien og det er således svært hyggelig at Bech Gjørv tar turen til Bodø på dag to av konferansen, den 30.oktober.

Jurist med bred industribakgrunn

Alexandra Bech Gjørv har bred lederbakgrunn fra Norge og USA etter 17 år i Hydro og Statoil, blant annet som direktør for ny energi med ansvar for satsinger innen vind-, sol- og bioenergi samt hydrogen, karbonfangst og venturevirksomhet. I Hydro var hun også konserndirektør for HR, HMS og klima, og har dermed gode kunnskaper om olje og gass, lettmetall og agri-virksomhet. Hun har også hatt lederoppgaver for bildelvirksomheten i Hydro.

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, Oxford University i Storbritannia og Suffolk University i Boston, USA.

Siden 2010 har hun vært partner i Advokatfirmaet Hjort DA, med ekspertise innen granskinger og krisehåndtering, selskaps- og virksomhetsstyring, arbeidsrett, integritet og korrupsjon samt energirett. De siste ni månedene har hun vært innleid som daglig leder for vindkraftselskapet Sarepta Energi, som eier og utvikler vindkraft i Midt-Norge.

I 2011-2012 ledet hun 22. juli-kommisjonen, som ble oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå og trekke lærdom fra terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya i 2011.

Vil utvikle SINTEF videre

"SINTEFs kunnskaper og innovasjonsevne er av stor betydning for en god utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor i en krevende tid. Å få anledning til å lede så mange dyktige mennesker i målrettet arbeid sammen med NTNU og andre partnere, står for meg som en fantastisk mulighet til å bidra. For å lykkes med dette må vi fortsette å markere SINTEF sterkt på en internasjonal arena", sier Alexandra Bech Gjørv.