EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Sekretariatet

EPS-foreningen er organisert under Norsk Industri.

For organisatoriske spørsmål, ta kontakt med:

Henriette C. Piene Grønvold
Norsk Industri
Tlf. : 230 88 850
Post: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Besøk: Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

 

For faglige spørsmål ta kontakt med:

Bengt Bøyesen
Seniorrådgiver
Tlf.: 90975255