Sekretariatet

EPS-foreningen er organisert under Norsk Industri.

For organisatoriske spørsmål, ta kontakt med:

Berit Irene Anthonsen
Norsk Industri
Tlf. : 230 88 850 / 984 84 861
Post: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Besøk: Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Vis på kart

 

For faglige spørsmål ta kontakt med:

Bengt Bøyesen
Seniorrådgiver
Tlf.: 90975255