EPS-gruppen

En bransjegruppe i Norsk Industri

Innhold

Forebyggende tiltak

Maur (stokkmaur og jordmaur) lever i organiserte samfunn og samler næring ute i naturen som de tar med inn til reiret. I naturen etablerer både stokkmaur og svart jordmaur reir i forbindelse med sterkt råteskadet treverk.

Svart jordmaur lager også ofte reir i forbindelse med fuktig jord eller sand. Ved reirbygging huler de ut materialet, slik at de kan bo der. Et viktig poeng er at maurene ikke spiser selve materialet, bare kaster restene utenfor reiret.
Maur er ikke farlig for mennesker, men forekomst innendørs , på uteplasser, terrasser etc. føles ofte utrivelig og lite ønskelig.

Maur søker etter varme reirplasser fordi de er vekselvarme og dermed har god nytte av sol-oppvarming for aktivitet og larveutvikling. I tillegg er fuktskadede materialer en forutsetning fordi de er lette å gnage ut reirplass i. Av den grunn kan maur også etablere seg i forbindelse med bygninger, og da hvis det er samme økologiske forhold som utendørs, dvs. fukt/råteskadet treverk/bygningsmateriale.

Erfaring ved angrep av maur (svart jordmaur og stokkmaur) i isolasjonsmaterialer er noenlunde likt fordelt. Siden det er noen observasjoner i alle isolasjonsmaterialene, er det tydelig at samtlige materialer kan bli angrepet og at overrepresentasjon i EPS trolig først og fremst skyldes høyere markedsandeler.

Erfaringsmessig er det en sterk kopling mellom fuktskadet materiale og maurangrep, slik at det ikke er vanlig å finne maurreir i tørre materialer uten fukt/muggsoppskader. I moderne bygninger er det registeret noen tilfeller med etablerte maurreir i forbindelse med fuktskader i isolasjon under varmekabler på bad. Der kan stokkmaur etablere reir men det er ikke registrert noen skade/svekkelse enn hva en primær råteskade i treverket allerede har ført til.

I forbindelse med EPS, XPS eller polyuretan skum kan det bli en uthuling, men det er ingen praktisk negativ effekt vedrørende et overliggende betongdekke. Effekten blir da avgrenset til lokalt redusert isolasjonsevne og mulig forekomst av maur innendørs.

Forbyggende tiltak

Det absolutt beste forebyggende tiltak mot eventuelle maurskader er å sikre tørre materialer og konstruksjoner, slik at vekst av muggsopp unngås. På den måte blir det lite fristende lukt av fukt/muggsoppskade som kan tiltrekke seg nye maurdronninger, som er på leting etter velegnede reirplasser. Generelt vil maur bli fristet av materialer som er fuktige og som skiller ut mugglukt.

En kontroll av omkring liggende områder vedrørende maur og reirplasser er hensiktsmessig for å redusere risikoen for maurangrep i bygninger. I praksis betyr dette å fjerne eventuelle reirplasser og ta vekk gamle råtnede stubber og annet fuktskadet materiale i nærheten av bolig.

Forbyggende tiltak for å hindre at isolasjon blir oppfuktet er av stor betydning. Dette betyr at en må være svært nøye med at byggingsmaterialer (alle typer) ikke blir oppfuktet i byggeprosessen og at fukt ikke bygges inne i konstruksjonen.

Det er produsert EPS i mange år uten at det er erfart at maur har forringet eller ødelagt EPS produktets egenskaper som isolasjon og/eller trykkopptakende evner i en konstruksjon.
Vi opplever ikke maur i EPS som noe problem da EPS (ekspandert polystyren) ikke har noen næringsverdi og følgelig ikke er attraktiv for maur eller andre levende organismer som mat.

I konstruksjoner/materialer som er oppfuktet og hvor det utvikler seg mugg kan maur ha vært til sjenanse. I slike sammenhenger kan maur registrere mugglukt og søker seg dit. På veien kan det bli nødvendig å forsere hindre. Dette hinderet kan være EPS, XPS eller polyuretan skum. Dette er lette materialer og komme seg igjennom for maur med sin energi og krefter og resultatet kan bli ganger i materialet.

EPS produsentene ser ingen ulempe eller spesiell fare i å bruke EPS som isolasjon i forhold til et hvilket som helst annet isolasjonsmateriales egenskaper sett i forhold til maur.

For øvrig viser vi til nettsidene http://www.eumeps.org, se under Construction og Litterature. Under Litterature finner en brosjyren ” Healty Buildings with EPS ” på side 5 i den brosjyren står det litt om krypdyr.