Branntekniske løsninger med EPS

Et moderne bygg som oppføres i henhold til gjeldende teknisk forskrift skal oppfylle mange krav. I denne brosjyren gis det informasjon om de branntekniske forholdene for de viktigste bruksområdene til EPS.