EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Riktig bruk av EPS som flyteelement

Flytebrygge for småbåter

FOTO: EPS-foreningen.

EPS har lav egenvekt og gode flyteegenskaper og egner seg derfor godt som flyteelement for brygger og marinaer. Her finner du veiledning for riktig bruk.

EPS er et lett og miljøvennlig materiale som består av 98% luft og 2% polystyren. Materialet har lav egenvekt og gode flyteegenskaper med en oppdrift på ca. 1 tonn pr m3 og egner seg derfor særdeles godt som flyteelement for brygger og marinaer.

For å minimere spredningen av mikroplast og øke gjenvinningsgraden av EPS anbefaler EPS-foreningen å følge disse tipsene:

1. Unngå direkte kontakt mellom EPS og vann

For å minimere at spredning av EPS-partikler i vann, anbefales det å ikke benytte åpen EPS i vannskorpa. Dette vil hindre degradering av materialet og øke levetiden på flyteelementet.

Håndholdt varmekniv for formskjæring. FOTO: EPS-foreningen.

2. Bruk varmekniv ved kapping av EPS

For å unngå at forsøpling med EPS-fragmenter anbefaler vi at det benyttes varmekniv til kapping av EPS og ikke vanlig tannsag. Varmekniven vil både gi et mer presist kutt samt at man slipper å rive opp materialet. Det finnes flere varianter av disse, både håndholdte kniver til formskjæring og større bordkniver til kapping av plater. Kontakt din leverandør for kjøp av utstyr.

3. Sikre alle materialer for vind under byggeperioden

EPS-produktene er veldig lette i forhold til volumet, dette gjør produktene enkle og jobbe med, men også lette for vinden. Det er derfor viktig å sikre EPS på byggeplassen slik at materialene ikke blir skadet eller spres med vinden.

4. Sorter avkapp av EPS i egne sekker

På grunn av sitt store volum og lave vekt er det en stor fordel å sortere ut EPS og dermed redusere antall tømminger av restavfallet gjennom året. Innsamlet EPS kan material- og energigjenvinnes. Hvit og grått materialet samles i separate sekker. Gjør kildesorteringen så enkel som mulig på byggeplassen:

  • Sett opp egnede sekkestativer for EPS der kapping og bearbeiding foregår. Merk sekkene tydelig for EPS. På grunn av volumet bør det benyttes sekker på 800 til 2000 liter.
  • Forespør din lokale miljøstasjon.
Last ned infoark om EPS som flyteelement