Av industri – for industri

Velkommen til årets viktigste møteplass!

Innhold

Industri Futurum - Fremtiden produsert i Norge

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

  1. Vindkraft alene kan skape 200 000 nye arbeidsplasser i EU de neste 3 årene

    Norsk industri er godt posisjonert til å ta en større rolle i havvindmarkedet og kapitalisere på den kraftige veksten markedet er inne i.

  2. Katapultene skyter fart

    Tre katapultsentre er i full gang med å bistå bedrifter med gode ideer, og to til er i oppstartsfasen. Men hva gjør egentlig katapultene?

  3. Rammes av Brexit-kollaps

    Både norske bedrifter og regjeringen bør nå forberede seg på mulig kaos, et brexit uten avtale. Les kommentaren av Norsk Industris Knut Baumann og NHOs Tore Myhre publisert på dn.no.

Tusen takk!

Mer enn 1000 deltakere, utstillere og foredragsholdere var til stede under Industri Futurum 2017! Vi takker for to innholdsrike dager, og ønsker velkommen tilbake 19.-20. november 2018!

Se bilder fra Industri Futurum 2017