IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien forlenges med to år

Publisert

En gruppe mennesker i en trapp

IA-avtalen forlenges med to år. Bak f.v.: YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, NHO-direktør Nina Melsom og nestleder i LO Steinar Krogstad. Foran f.v.: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gunn Karin Gjul, fungerende administrerende direktør i Virke Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Unio, Silje Naustvik. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2. november ble det klart at partene har blitt enig om å forlenge gjeldende IA-avtale med to år, og at bransjeprogram, deriblant bransjeprogrammet til leverandørindustrien, er ett av virkemidlene som videreføres.

IA-avtalen skulle egentlig reforhandles høsten 2022, men partene har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut 2024.

– Vi er svært fornøyde med at avtalen forlenges, sier direktør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

Hun leder styringsgruppen til IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien og er glad for at programmet nå får muligheten til å se resultater av de tiltakene som er iverksatt i bedriftene. Hun forteller videre at programmet har måttet begrense aktiviteten i perioder med strenge koronarestriksjoner og at det derfor har tatt tid før mange av bedriftene har kommet i gang med utprøving av tiltak.

Også prosjektleder Petter Arnesen er godt fornøyd med forlengelsen. Han viser til den siste workshopen i programmet som ble avholdt på Sola 24.-25. oktober og forteller begeistret om alle de gode tiltakene som ble presentert av bedriftene.

– Vårt hovedfokus har vært på bedriftenes behov. Det er de som vet hvor skoen trykker og hvor det bør settes inn tiltak, og til sammen har bransjeprogrammet gitt økonomisk støtte til 25 bedriftsprosjekter, sier han.

Han nevner også at det er iverksatt fellesprosjekter på områder som lederopplæring for førstelinjeledere, HMS-kurs (spillbasert) for arbeidsledere og verktøy for måling av alle potensielt skadelige eksponeringene på en arbeidsplass (E-verdi-verktøyet).

Bransjeprogrammet er også med i pilotprosjektet "Dysleksivennlig Arbeidsplass" som startet opp høsten 2022. Det er Dysleksi Norge som er ansvarlig for prosjektledelse og gjennomføring, og det har vært stor interesse fra bedriftene om å få være med. 

Forlengelsen av IA-bransjeprogrammet betyr også at flere av bedriftene kan få prøvd ut tiltakene "Arbeidsmiljøhjelpen" og "En bra dag på jobb". Dette er tiltak som er utviklet av det offentlige, men som ikke var klare til bruk for bedrifter i leverandørindustrien før på vårparten i år.

Prosjektledelsen vil om kort tid lage forslag til forlengelse av programplanen og til hvordan prosjektet bør organiseres for å få størst mulig gjennomslagskraft i arbeidet med å nå IA-avtalens mål om redusert sykefravær og frafall i arbeidslivet. Planene vil så bli diskutert i programmets styringsgruppe og arbeidsgruppe hvor partene er representert.

> Les mer om bransjeprogrammet

> Gjeldende IA-avtale forlenges med to år og innsatsen forsterkes (regjeringen.no)

Vil du vite mer, ta kontakt