Norsk Industri

Innhold

Sikkerhetsprisens arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe for vurdering av kriteriene til Sikkerhetsprisen

Saint-Gobain
Morten S. Knutsen, Kvalitetsleder

Washington Mills
Jonny Rømmesmo, HMS-sjef inkl. ytre miljø

Finnfjord smelteverk
Heidi Gløtta, Lean-ansvarlig/HS-leder (ikke Ytre miljø)

Tizir, Titanium and Iron
Geir Stensland,  HMS-veileder

Elkem Solar
Bård Tobiassen, HSE Manager

Elkem Fiskå
Eirin Vige Fidje, Bedriftssykepleier og koordinator for Arbeidsgruppen

Norsk Industri
Pernille Vogt, Sekretær for AU