Bedriftshelsetjenesten

Norsk Industri er opptatt av at bedriftene har et godt og inkluderende arbeidsliv (IA). HMS skal stå øverst på dagsordenen i bedriftene.

Informasjon, spørsmål og svar, veiledere, lenker til lovverk og mye mer er samlet i arbinn.no - NHO-fellesskapets digitale arbeidsgiverportal.

> Her finner du alt om: Verneombud, bedriftshelsetjeneste og andre roller i HMS-arbeidet


> Mer informasjon finner du også hos STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)