Norsk Industri

Innhold

Vil du være med i HMS-nettverk for mindre bedrifter?

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

HMS-utvalget 2018. Bak fra venstre, deretter rad for rad: Oddbjørn Hjelle, Egil Kai Elde, Nils Helge Rørå, Jo Minken, Jens Borge, Kristin Barkost, Hilde Vatslid, Stephan Johansson, Heidi Nyheim, Turid Myhre, Kjell Brandal, Ola Brevig, Kjersti Garseg Gyllensten, Harald Eik, Arve Martin Husevåg.

HMS-utvalget 2018. Bak fra venstre, deretter rad for rad: Oddbjørn Hjelle, Egil Kai Elde, Nils Helge Rørå, Jo Minken, Jens Borge, Kristin Barkost, Hilde Vatslid, Stephan Johansson, Heidi Nyheim, Turid Myhre, Kjell Brandal, Ola Brevig, Kjersti Garseg Gyllensten, Harald Eik, Arve Martin Husevåg. Foto: Norsk Industri

28. september ble årets HMS-workshop arrangert digitalt. Dette ble en vellykket affære, og vi ønsker nå å invitere mindre bedrifter til å delta i et digitalt HMS-nettverk.

Norsk Industris HMS-utvalg skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader i industrien og i alle bransjer. I den anledning er erfaringsutveksling mellom bedriftene både nyttig og viktig. Derfor var det viktig å avholde årets HMS-workshop selv om vi ikke kunne møtes fysisk.

– Slik erfaringsutveksling er viktig for å bidra til at HMS-standarden i hele industrien heves. De som jobber med HMS har stor nytte og glede av å møtes og kunne dele erfaringer, sier Pernille Vogt, fagsjef for HMS i Norsk Industri.

Bli med i HMS-nettverket for mindre bedrifter

– Vi ser at spesielt HMS-ansvarlig i mindre virksomheter opplever å bli litt alene med denne jobben. HMS-utvalget mener derfor det er et behov for et HMS-nettverk for mindre bedrifter (5-100 ansatte) der HMS-utvalgets medlemmer og andre kan bidra med sine erfaringer og verktøy – samt diskutere utfordringer, sier Vogt.

Nettverket vil være for daglig leder og/eller andre som har en HMS-funksjon i sin bedrift.

Har du spørsmål om dette, eller vil du melde din interesse? Ta kontakt med HMS-fagsjef Pernille Vogt på e-post pernille.vogt@norskindustri.no senest 16. november.

Vellykket digital workshop

Noen tekniske utfordringer til tross, årets digitale HMS-workshop ble godt mottatt. Workshopen var delt opp i plenum- og gruppesesjoner, med temaene arbeidsmiljø og helse, HMS-krav til bedrift som leier inn underleverandører, samarbeid mellom partene på bedriften og læring etter hendelser.

Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger:

  • "Veldig bra initiativ. God variasjon i tema gjennom dagen."
  • "Gruppediskusjonene var kjempebra!"
  • "Veldig tidseffektivt. Slipper reise og kan "plukke" det som er relevant for min rolle. Veldig mange gode presentasjoner - som var jordnære og matnyttige i min hverdag på min fabrikk."
  • "Bra med mange ulike personer som hadde relativt korte innlegg. Bra med gruppearbeid, slik at man kan "trekke seg litt tilbake."

> Se presentasjoner og opptak av workshopen