Norsk Industri

Innhold

Sykefraværet stabilt i 4. kvartal

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

223 bedrifter med 61 772 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 4. kvartal 2016. Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industri var 5,0 prosent.

 Det er det samme nivået som i 4. kvartal 2015. I 4. kvartal 2016 var det et betydelig kraftigere influensautbrudd enn året før. Uten dette kunne vi kanskje sett en svak nedgang sammenlignet med året før.

For hele 2016 endte sykefravære på 4,8 prosent. Dette er en økning på 0,9 prosent (0,04 prosentpoeng) fra 2015.