Norsk Industri

Innhold

Sykefraværet stabilt i 1. kvartal

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 5,2 prosent i 1. kvartal 2017.

Det er en svak nedgang fra 1. kvartal 2016 på 1,5 prosent (0,1 %-poeng).