Sykefraværet opp med 35,3 prosent i 1. kvartal

Publisert

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 6,8 prosent.

Det er en oppgang på 1,8 prosentpoeng (35,3 prosent) fra 1. kvartal 2021.

Ikke siden 2003 har det vært høyere sykefravær i et enkeltkvartal. Vi legger til grunn at den store økningen i industrien er relatert til korona og andre luftveissykdommer dette kvartalet.

Fra dette kvartalet er også feriegrunnlaget med i antall dagsverk. Det forventes at dette reduserer fraværet noe. Det har vi ikke sett dette kvartalet, og det vil også være mest synlig om sommeren (3. kvartal).

Sykefraværstall per 1. kvartal 2022. Kilde: Norsk Industri

Sykefraværstall per 1. kvartal 2022. Kilde: Norsk Industri.