Norsk Industri

Innhold

Sykefraværet opp i 1. kvartal

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 5,5 prosent i 1. kvartal 2018. Det er en oppgang fra 1. kvartal 2017 på 5,0 prosent (0,3 prosentpoeng).

Økningen i sin helhet kommer fra korttidsfravær.

I 1. kvartal 2018 var det et stort influensautbrudd i Norge, og dette vil naturligvis påvirke sykefraværet i industrien. Uten utbruddet hadde vi forventet et lavere sykefravær.

> Norsk Industris HMS- og sykefraværsstatistikk