Sykefraværet opp i 1. kvartal 2016

Publisert

225 bedrifter med 60 421 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 1. kvartal 2016. Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industri var 5,2 prosent.

Det er en oppgang på 2,2 prosent (0,1 prosentpoeng) fra 1. kvartal 2015.

Av alle 225 rapporterende bedrifter, har 205 bedrifter rapportert gjennom de siste 5 kvartaler. For disse bedriftene, med 57 211 ansatte, viser de endelige resultatene at sykefraværet i 1. kvartal 2016 også var på 5,2 prosent og for denne gruppen bedrifter var dette en oppgang på 1,8 prosent (0,1 prosentpoeng) fra 1. kvartal 2015.

Mer informasjon

> Våre HMS-statistikksider

Er du ikke deltaker i vår statistikk og vil bli det.

> Registrer deg her