Norsk Industri

Innhold

Sykefraværet ned i 2. kvartal

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Grønt blad

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 4,4 prosent i 2. kvartal 2018.

Det er en nedgang fra 2. kvartal 2017 på 5,0 prosent (0,2 prosentpoeng).

204 bedrifter med 57 294 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 2. kvartal 2018.