Sykefraværet ned i 1. kvartal

Publisert

Graf over sykefravær til og med 1. kvartal 2020

KIlde: Norsk Industris HMS-statistikk.

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 5,3 prosent i 1. kvartal 2020. Det er var en nedgang på 0,1 prosentpoeng (-2,0 prosent) fra 1. kvartal 2019.

Vi antar at nedgangen skyldes mindre luftbåren infeksjon i samfunnet generelt. Det kan synes som at sykdom fra Covid-19-smitte blant våre medlemmer, er relativt lav.