Sykefraværet kraftig ned i 1. kvartal

Publisert

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 5,8 prosent.

192 bedrifter med 72 148 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 1. kvartal 2023. Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 5,8 prosent. Det er en nedgang på 0,9% prosentpoeng (-13,5 prosent) fra 1. kvartal 2022.

Graf over sykefravær t.o.m. 1. kvartal 2023

Sykefravær t.o.m. 1. kvartal 2023. Foto: Norsk Industri

 

Er du interessert i å delta i statisikken og kunne "benchmarke" mot andre bedrifter? Les mer her