Norsk Industri

Innhold

Sykefraværet fortsetter ned i 1. kvartal

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Gjennomsnittlig sykefravær i Norsk Industris medlemsbedrifter fortsetter å gå ned. Tall for 1. kvartal 2019 viser at sykefraværet var på 5,5 prosent.

201 bedrifter med 64 177 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for 1. kvartal 2019. Det gjen-nomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 5,5 prosent. Det er en nedgang fra 1. kvartal 2018 på 0,03 prosent (0,5 prosentpoeng).

Sykefravær 1. kvartal 2019. Innrapporterte tall fra Norsk Industris medlemsbedrifter.