Norsk Industri

Innhold

Samarbeid om helse, miljø og sikkerhet i smelteverkindustrien

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Fornøyd gjeng på tur! F.v.: Irene Solås, HMS-sjef i Saint-Gobain, Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri, Heidi Nyheim, HMS-sjef på Ulefos jernverk, Gunnar Haraldsen , QA Manager Eramet Norway,  Eirin Vige Fidje, bedriftssykepleier på Elkem Fiskå, Oddvar Hopen, Environmental Engineer / Occupational hygienist på Eramet Norway, Erik Dahl-Hansen, lege, arbeidsmedisiner og fagsjef HMS i Norsk Industri, og Birthe Haugen, HMS-koordinator på Eramet Norway Sauda.

Fornøyd gjeng på tur! F.v.: Irene Solås, HMS-sjef i Saint-Gobain, Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri, Heidi Nyheim, HMS-sjef på Ulefos jernverk, Gunnar Haraldsen , QA Manager Eramet Norway, Eirin Vige Fidje, bedriftssykepleier på Elkem Fiskå, Oddvar Hopen, Environmental Engineer / Occupational hygienist på Eramet Norway, Erik Dahl-Hansen, lege, arbeidsmedisiner og fagsjef HMS i Norsk Industri, og Birthe Haugen, HMS-koordinator på Eramet Norway Sauda.

Arbeidsutvalget (AU) til HMS i Smelteverk besøkte 24. august mangansmelteverket til Eramet i Sauda. Anledningen var det årlige møtet i AU som alltid legges til et av de 17 smelteverkene.

Figuren viser utviklingen gjennom de siste 50 år på smelteverket i Sauda, og likner utviklingen i mange norske hjørnestensbedrifter. Produktiviteten har økt enormt samtidig som antall ansatte har gått radikalt ned. Automatisering har fjernet mange tunge og farlige arbeidsoperasjoner og dermed har personsikkerheten blitt mye bedre (målt som H1 skader= antall personskader per million arbeidede time).

Utvalget møtte blant andre assisterende verkssjef Rolf-Tore Valskar og HMS-koordinator Birthe Haugen, og fikk en presentasjon av bedriften og en nyttig diskusjon om HMS-arbeidet. Eramet har blant annet innført tiltaket "åpne sikkerhetssamtaler", som innebærer at alle ledere en gang per uke skal ha en kort samtale med en ansatt om HMS. Dette blir lederne målt på.

Ønsker du eksempler på kortene som brukes i disse samtalene, kan du ta kontakt med fagsjef for HMS i Norsk Industri, Pernille Vogt.

På møtet drøftet Arbeidsutvalget hva som er riktig fremgangsmåte for førstehjelp i forbindelse med brannskader. Skal det legges på våtgel eller kjøles i vann? Vi drøftet rutiner i forbindelse med sjekk av nøddusjer for legionella bakterier, utvekslet erfaringer i forhold til utfordringer med naboklager ifm støy og støv mm. Vi avsluttet møtet med en interessant omvisning der vi blant annet så på ulike tiltak bedriften hadde iverksatt for å begrense støv i arbeidsatmosfæren, f.eks. luftkniver  og begrensing av støv til omgivelsene ved hjelp av "dusjvegg" som består av et "vanningsanlegg som gir sterk reduksjon av støv til omgivelsene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!