Ringer i Vannet-prisen til AMV AS

Publisert

Fire mennesker på prisutdeling, Ringer i Vannet 2022

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri overrakte Ringer i Vannet-prisen til Thor-Eivind Fosse fra AMV AS. AMV AS er en mekanisk bedrift som har utmerket seg ved å satse på fagkompetanse og ved å rekruttere aktivt gjennom Ringer i Vannet. Foto: Arbeid og Inkludering

AMV AS i Flekkefjord vant Ringer i Vannet-prisen 2022! Bedriften har rekruttert gjennom Ringer i Vannet i en årrekke, og de satser bevisst på fagkompetanse og utvikling for alle sine medarbeidere.

Prisen ble delt ut av administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industtri på Lean Forum sin årskonferanse.

AMV AS var blant de første til å bli med i Ringer i Vannet nasjonalt sett. De har tatt imot en rekke kandidater både i praksis og i aktuelle stillinger. Per i dag har AMV 14 ordinært ansatte som blitt ansatt siden 2013 gjennom RIV-avtalen eller direkte i samarbeid med NAV. Gjennom tett samarbeid og god opplæring har man klart å skape dyktige medarbeidere, og ofte har de klart å skape nye stillinger gjennom arbeidspraksisen. I tillegg har bedriften satt seg som mål at 10 prosent av de ansatte skal være lærlinger. I dag har bedriften 28 lærlinger, noe som utgjør 14 prosent av arbeidsstokken.

Vi gratulerer!

> Les mer her (arbeidoginkludering.no)

> Les mer om Ringer i Vannet