Norsk Industri

Innhold

Ønsker flere bedrifter til Norsk Industris HMS-statistikk

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Norsk Industris HMS-statistikk gir landets beste oversikt over personskader og sykefravær i industrien. Ca. 200 medlemsbedrifter deltar allerede, og vi ønsker å bli større.

HMS-statistikken består av sykefraværstall (samles inn kvartalsvis) og personskadetall (samles inn årlig). Denne statistikken er et viktig verktøy for bedriftene for benchmarking mellom enkeltbedrifter og mellom bransjer. 

Jo flere bedrifter, jo mer representativ statistikk. Stor oppslutning om statistikken er også viktig for synliggjøring av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer ute i virksomhetene Alle bedrifter som rapporterer tall til Norsk Industri får regelmessig informasjon om egne tall sammenliknet med egen bransje og resten av industrien.

I disse dager starter vi en rekrutteringskampanje. Medlemsbedrifter som allerede deltar i statistikken vil ringe andre medlemmer og informere og forhåpentligvis rekruttere. Kanskje din bedrift får en telefon?

Pernille Vogt, fagsjef HMS, håper kampanjen vil gi resultater og oppfordrer til å ta kontakt hvis man har ytterligere spørsmål.

> Mer om Norsk Industris HMS-statistikk

Det blir stadig færre skader i industrien.

Bedre HMS-standard

Rekruttering til HMS-statistikken er ett av tiltakene som Norsk Industris HMS-utvalg har igangsatt for å nå målet om kontinuerlig bedring av HMS-standarden i industrien og visjonen om null skader.

Her er oversikt over de fire arbeidsgruppene som er satt ned for å nå dette målet.

  • Gruppe 1: HMS-statistikk
  • Gruppe 2: Proaktive og reaktive KPI'er og definisjoner.
  • Gruppe 3: HMS-tiltak og utfordringer.
  • Gruppe 4: Workshop/ Kampanje

Gruppe 1 ledes av Kristin Barskog fra Kongsberg Gruppen. Det er denne gruppen som skal arbeide med rekruttering til Norsk Industris HMS-statistikk. Medlemmene i arbeidsgruppen vil starte en ringerunde denne uken til flere av våre store medlemsbedrifter som per i dag ikke deltar i statistikken.

> Les mer om HMS-utvalget