Økning i personskader i 2022

Publisert

Personskadene i industrien økte noe i 2022 sammenlignet med 2021. Statistikken omfatter 67 000 årsverk og dekker 51 prosent av de ansatte i medlemsbedriftene.

  • H1/LTIF (antall skader med fravær per million arbeidede timer) var på 3,0 i 2022 mot 2,9 i 2021.
  • H2/TRIF (alle skader inkludert medisinsk behandling og omplassering til annet arbeid per million arbeidede timer) var 8,7 i 2022 mot 8,4 i 2021.
  • Antall fraværsdager per skade er 13 i 2022 mot 14 i 2021.

Det er i 2022 ikke registrert dødsfall blant ansatte i de rapporterende bedriftene. Det er registrert ett dødsfall blant kontraktører.

Vi har også i år fått mange læringsrapporter etter HRI-hendelser (High Risk Incidents) og det er etablert en database på hms.norskindustri.no for slike rapporter. Vi oppfordrer til å sende inn slike rapporter gjennom året.