Norsk Industri

Innhold

Nytt HMS-utvalg etablert

Aktuelt, HMS og IA

Publisert

Norsk Industris HMS-utvalg består av 18 representanter

Norsk Industris HMS-utvalg 2017. Under fra venstre: Ellen Bergland, Stena Recycling (på stolermet), Kristin Barkost, Kongsberg gruppen ASA, Hilde Vatslid,Hydro ASA, Kjersti G. Gyllensten, Borregaard, Siv-Camilla Strøm, Grundfos, Turid Myhre, Prezioso Linjebygg, HeidiNyheim, Ulefos Jernstøperi, Pernille Vogt, Norsk Industri Øverst fra venstre: Oddbjørn Hjelle, Vard group, Leo Cirotzki, Elkem, Harald Eik, Glencore Nikkelverk, Rune Dolmen, Eramet Group, Ole Børge Yttredal, Norsk Industri, Kjell Brandal, ABB, Vigleik Sexe, Aker Solutions, Hilde Merethe Aasheim, Stefan Johansson, Nexans, Nils Helge Røra, Jotun. Følgende deltakere var ikke tilstede da bildet ble tatt: Jo Minken, Dynea, Jens Borge, Norske Skog, Arve Martin Husevåg, Marine Harvest og Thor Inge Throndsen, Statoil

Norsk Industris HMS-utvalget vil ha økt fokus på sikkerhet i industrien. De hadde sitt første møte 28. mars 2017.

Ingen skal, gjennom sitt arbeid, bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter.

Norsk Industris nullvisjon

- Høy HMS standard og forebygging av personskader er viktig og blir stadig viktigere for industrien. Dette er tydeliggjort i nullvisjonen til Norsk Industri:  ingen skal, gjennom sitt arbeid, bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter, sier fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri.

Viktig for omdømme, investeringer og rekruttering

For å forsterke dette viktige arbeidet ble et nytt HMS-utvalg etablert i januar 2017. På utvalgets første møte 28. mars 2017 påpekte styreleder Hilde M. Aasheim at arbeidet for høy HMS-standard er avgjørende for industriens omdømme, investeringer og rekruttering i årene fremover.

- HMS-utvalget til Norsk Industri skal jobbe for kontinuerlig forbedring av sikkerheten i industrien. Dette skal blant annet skje gjennom erfaringsutveksling og deling av beste praksis, sa Aasheim på møtet.

Fv.: Leder av HMS-utvalget Vigleik Sexe, styreleder i Norsk Industri Hilde Aasheim, direktør Ole Børge Yttredal og fagsjef Pernille Vogt fra Norsk Industri.

Skadefrekvensen redusert med 70 prosent

Takket være et godt og systematisk HMS arbeid har risikoen for å bli skadet på jobb i industrien blitt stadig lavere. De siste 20 årene er skadefrekvensen (TRI-verdi) redusert med hele 70 posent. HMS utvalget, som består av HMS sjefer fra 18 av våre toneangivende medlemsbedrifter, skal jobbe for høyere HMS standard i Norsk Industris medlemsbedrifter og bransjer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!