Norsk Industri

Innhold

En liten nedgang i personskader i 2016

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Sammenlignet med 2015 gikk antall personskader ned i 2016.

  • H-verdien (antall skader med fravær per million arbeidede timer) var på 3,4 i 2016 mot 3,6 i 2015.
  • TRI-verdien (antall skader med og uten fravær per million arbeidede timer) var 12,1 i 2016 mot 13,2 i 2015.
  • Antall fraværsdager per skade har økt noe til 19 i 2016 mot 15 i 2015

Det er rapportert 1094 tilløp per million arbeidede timer i industrien. Det tilsvarende tallet i 2015 var 763. Dette er en bra utvikling da mange innrapporterte tilløp gir større mulighet til å forebygge.

Det er registrert fire dødsfall i de rapporterende bedriftene. Dette er 3 ansatte og en innleid person som omkom i forbindelse med den tragiske helikopterulykken ved Turøy i april.

Statistikken for 2016 omfatter 57 466 årsverk i 190 virksomheter og dekker 44 prosent av de ansatte i medlemsbedriftene.

Det er store forskjeller i skadefrekvens mellom bransjene i Norsk Industri som vist i figuren under.

Figur 1 Personskader med og uten fravær per million arbeidede timer; H-verdi (blå) og TRI-verdi (blå + grå)

> Nasjonal statistikk over arbeidsulykker (Arbeidstilsynet)

> Mer informasjon om Norsk Industris statistikk