Norsk Industri

Innhold

Meld inn din kandidat til Akan-prisen 2017

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter som arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer, til å melde inn sin kandidat til årets Akan-pris.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Akan-dagene 20. november.

Minimumskriterier for å få prisen:
  • Rusforebyggende arbeid er en del av virksomhetens systematiske HMS-system.
  • Partsforankret rusmiddelpolicy/kjøreregler som er kjent og etterleves i praksis.
Hva innebærer det å vinne prisen?
  • En flott anerkjennelse til ledelse og ansatte i virksomheten med tanke på at de har lykkes med det rusforebyggende arbeidet, noe som vil være positivt for det interne arbeidsklimaet.
  • Virksomheten løftes fram som et godt eksempel, et forbilde for andre virksomheter i samme eller andre bransjer. God mulighet til å si noe om effektive tiltak som andre kan lære av og implementere.
  • Unik mulighet til å profilere at virksomheten er opptatt av en helsefremmende og inkluderende bedriftskultur. Presseomtale som bidrar til å styrke virksomhetens omdømme.

> Les mer her

Meld på kandidat

Forslag til kandidater sendes på e-post til akan@akan.no med følgende informasjon:

  • Bedriftens navn
  • Forslagsstillers navn og kontaktdata
  • Informasjon om hvorfor virksomheten er en verdig vinner

Merk e-posten: Kandidat til Akan-prisen 2017.

Frist: Så snart som mulig, senest 2. oktober.