Norsk Industri

Innhold

Færre skader i industrien

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Personskadestatistikk 2018

Antall skader med fravær, med og uten fravær, HRI-skader og HRI-nestenulykker per million arbeidede timer.

Basert på innsamlet statistikk fra 182 industribedrifter med 71 000 årsverk har skadefrekvensen (H2/TRIF) blitt redusert fra 45 i 1997 til 9,8 i 2018 (antall skader med og uten fravær per million arbeidede timer).

Statistikken dekker 56,5 prosent av de ansatte i medlemsbedriftene i Norsk Industri.

  • Antall skader med og uten fravær per million arbeidede timer (H2/TRIF*) var 9,8 i 2018 (10,6 i 2017).
  • Antall skader med fravær per million arbeidede timer (H1/LTIF**) var på 2,6 i 2018 mot 3,2 i 2017.
  • Antall fraværsdager per skade er 17 i 2018 mot 20 i 2017.

Gjennom HMS-utvalget jobbber Norsk Industri for at ingen, gjennom sitt arbeid, skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter. HMS-utvalget oppdaterte i 2018 HMS-statistikken, og definisjoner og begreper ble modernisert i tråd med gjeldende industristandard.

Dette innebar blant annet at vi har sluttet å hente inn "tilløp" (alle HMS-avvik og nestenulykker), og i stedet har valgt å hente inn høyrisiko-hendelser, såkalte HRI. Dette er alle førstehjelpskader, personskader og nesten ulykker som ga, eller kunne gitt, alvorlig personskade.

Den andre store endringen er at vi ber om den samme innrapporteringen på ansatte som jobber for en underleverandør/kontraktør. Det er i sum noe flere fraværsskader på ansatte hos kontraktører enn på egne ansatte. H1 for ansatte er 2,6 mot 2,9 for kontraktører. Dette gjelder imidlertid ikke for alle bransjer. Se mer i vår nye veileder til personskadestatistikken.

> Last ned veileder

* Total recordable injury frequency
** Lost time injury frequency