Norsk Industri

Innhold

Erfaringsutveksling om proaktive HMS-tiltak skal gi bedre sikkerhet

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Tom Michael Øksendal, personsikkerhetsleder i Glencore Nikkelverk om hvordan de jobber med bruk av proaktive KPI'er for å måle HMS-standard samt bli bedre på forebygging.

Tom Michael Øksendal, personsikkerhetsleder i Glencore Nikkelverk om hvordan de jobber med bruk av proaktive KPI'er for å måle HMS-standard samt bli bedre på forebygging.

Onsdag 21. mars var 40 HMS-ledere samlet på workshop for å utveksle erfaringer om hvordan det kan jobbes enda bedre for å forebygge ulykker og alvorlige hendelser i industrien.

På workshopen deltok medlemmer av Norsk Industris HMS-utvalg sammen med spesielt inviterte kolleger fra egne virksomheter.

Økt sikkerhet gjennom bedre forebygging - høyere HMS-standard i industrien

Industrien blir stadig en tryggere arbeidsplass, men det å jobbe i industrien kan fortsatt være forbundet med risiko. Visjonen til Norsk Industri er at ingen skal skade seg eller blir syke av å jobbe i norske industribedrifter.

Tema for workshopen var sikkerhet. Målet med workshopen var å dele erfaringer om proaktivt HMS-arbeid. I gruppearbeidet ble det diskutert hvilke tiltak som fungerer godt og hvorfor og hvordan tiltakene kan gjennomføres på en best mulig måte. Det vil bli laget en oppsummering fra workshopen – "beste praksis".

Fire tema var satt på dagsorden, og i alt ti bedriftsrepresentanter la frem egne erfaringer med ulike proaktive HMS-tiltak. I etterkant av hvert tema ble erfaringer og beste praksis delt i grupper.

  1. Sikker jobb observasjoner
  2. Sikkerhetssamtaler
  3. HMS-krav til kontraktører
  4. Oversikt over gode forebyggende KPI'er

Det vil bli laget en oppsummering fra workshopen, som vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer av Norsk Industri.

Hva sier deltakerne?

Anja Ruth, HSSE Advisor i Aker Solutions var en av deltakerne på workshopen. Hun hadde god nytte av å delta.

Anja Ruth, HSSE Advisor i Aker Solutions

- Jeg synes dagen var veldig interessant med gode innlegg fra de andre bedriftene. Alle hadde laget gode presentasjoner ut fra de temaene de hadde fått, og jeg noterte meg ned et par ting jeg skal ta med meg videre i eget arbeid hos Aker Solutions. Jeg ser fram til resultatet av gruppearbeidet, og jeg tror det kom mange gode tips og råd, både til bedrifter som trenger litt drahjelp for å komme i gang med proaktivt HMS-arbeid, og til oss som stadig er på jakt etter måter å forbedre egne systemer og initiativer. Dessuten er det alltid verdifullt å treffe andre fagfeller og lære mer om hva andre bedrifter jobber med, sa hun.

Andre sa:

  • "En veldig nyttig dag som ga inspirasjon til eget HMS-arbeid"
  • "Lærerikt å høre hvordan andre gjør det"
  • "Fint og meningsfullt å være med på å formidle beste praksis i sikkerhetsarbeidet til resten av industrien"- det er viktig at industrien utvikler sikkerhetskulturen sin og fortsetter å være attraktive arbeidsplasser
  • "Spennende å få nye HMS-kontakter"

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!