Norsk Industri

Innhold

Eramet Kvinesdal månedens bedrift i Agder

Aktuelt, HMS og IA

Publisert

De lager kanskje ikke gull av gråstein, men Eramet i Kvinesdal produserer i det minste høykvalitetsmaterialer med utgangspunkt i slagg de mottar fra søsterbedriften i Sauda.

Fred Skagestad fra NHO Agder gratulerer verksdirektør Sem Gysland og personalsjef Svein Bøgwald ved Eramet Kvinesdal Norway med utmerkelsen månedens bedrift i NHO Agder oktober 2017.

De mottok nylig æresbevisningen fra Fred Skagestad i NHO Agder. Eramet Kvinesdal har hundre års erfaring med å lage ulike manganlegeringer. Denne kunnskapen, utviklet gjennom generasjoner, er Eramet Norways viktigste ressurs og verdi. Og det er denne kompetansen som har gjort selskapet ledende innenfor smelting og raffinering av manganlegeringer.

- Systematisk satsing på Helse miljø og sikkerhet har også gitt en mindre helsefarlig og ikke minst tryggere hverdag for de ansatte ved at risikonivå i er betydelig redusert, sier fagsjef i Norsk Industri, Pernille Vogt.

 > Les mer om HMS-arbeidet  i smelteverkindustrien

Råvarene Eramet Kvinesdal bruker kommer i hovedsak fra Sauda der de produserer ferromangan. - Hvert år mottar vi rundt 280.000 tonn slagg fra ovnene i Sauda som vi raffinerer og selger som silikomangan til ledende stålprodusenter rundt omkring i verden, forteller verksdirektør Sem Gysland.

Ny teknologi

Investering i ny teknologi gjør at Eramet i Kvinesdal har oppnådd store gevinster både økonomisk og miljømessig. - I dag er vi også en stor strømprodusent selv. Årlig produserer vi 90 GWH strøm, noe som betyr at vi kunne forsynt hele Kvinesdal med strøm fra verket. Men jeg tror vi har enda mer å hente når det gjelder digitalisering i årene fremover. Vi får nye muligheter til å overvåke prosesser og behandle data på en bedre måte. Optimalisering av produksjonen er er veldig viktig for økt verdiskapning, fastslår Gysland.

Franske eiere

De franske eierne har troen på fremtiden for bedriften. Derfor investeres det fortsatt tungt i videreutvikling av virksomheten. - Vi skal bygge en ny ovn i løpet av våren, noe som  betyr en investering på rundt 70 millioner kroner. I tillegg investerer vi samtidig 30-40 millioner kroner i ny renseteknologi som skal gjøre oss enda mer konkurransedyktige på miljøsiden. Alle verkene i Norge har erkjent at vi må ligge langt fremme innen miljøteknologi, og våre franske eiere ser også at dette blir et viktig konkurransefortrinn i årene fremover fordi kundene vil stille stadig strengere krav til oss, mener Sem Gysland.

- Det som er bra for miljøet, er også bra for forretningen på lang sikt, legger han til, avslutter Gysland ved Eramet Kvinesdal Norway.

> Se våre veikart med mål og tiltak for en klimanøytral prosessindustri mot 2050

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!